NLP FOR BIZNE$$ / 28 & 29 MAC 2020

NLP adalah satu ilmu berkaitan dengan Sains dan Seni Minda. Ia diasaskan oleh Richard Bandler dan John Grinder sejak awal Tahun 1970an.

Sehingga hari ini, ilmu ini berkembang hampir 50 tahun dan telah digunakan oleh pelbagai golongan dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, pendidikan, pengurusan, pemasaran, parenting dan sebagainya.

MAP Training & Consultancy Sdn. Bhd. sendiri telah menggunakan aplikasi NLP dalam program-program yang dijalankan olehnya sejak hampir 25 tahun yang lalu.

Daftar SEGERA!!

Back to Top